Idrottsfysio Skåne

Vårt mål är att guida dig i aktiv rehabilitering för att du ska nå dina mål!

 Vi tar emot patienter med skador och besvär från rörelseapparaten. Oavsett aktivitetsnivå, motionär eller elitidrott, är du välkommen till oss. Vi använder vår breda erfarenhet och samlade kompetens inom idrottsmedicin och ortopedisk medicin för att erbjuda effektiv bedömning, behandling och rehabilitering. 

Vi har avtal med Region Skåne så hos oss gäller högkostnadsskydd och frikort. Du behöver ingen remiss för att boka tid till fysioterapeut. Som patient är du fri att välja var du vill söka hjälp oavsett var du är listad. Självklart är du välkommen till oss även om du inte är medlem på Studio S! 

Emilia Severinsen

Emilia tog examen  2012 från Lunds Universitet och har en masterexamen i idrottsmedicin (2014). Förutom idrottsmedicin har hon också vidareutbildning inom bl.a. ortopedisk medicin, manuell behandling och Dry Needling. Har speciellt intresse för axelskador men tar emot patienter med alla typer av ortopediska besvär och idrottsskador. Har sedan examen arbetat inom primärvården och har erfarenhet av arbete med elitidrottare och klubbar från flera olika idrotter.

 

”Med egen erfarenhet av idrott på elitnivå har jag lätt för att sätta mig in i frustrationen som man kan känna när man är skadad och inte kan träna. Ofta kan man träna något men behöver anpassa belastningen för att kroppen ska få möjlighet att läka och återhämta sig. Jag jobbar alltid för att du ska kunna träna så mycket så möjligt och samtidigt ge kroppen bästa förutsättningar att läka.”

Matilda Berglund

Matilda har vidareutbildning I ortopediskt medicin, idrottsmedicin, manuell behandling och akupunktur. Har ett stort intresse för att arbeta med  idrottsrelaterade skador hos såväl unga som äldre. Matilda har bl.a. arbetat som fysio för IFK Kalmar.

”Mina starka sidor som terapeut är att arbeta målmedvetet ihop med patienten efter gemensamt uppsatta mål, att ha ett helhetstänk och individanpassa rehabiliteringen för att guida patienten på bästa möjliga sätt. Jag jobbar för att förbättra eventuella svagheter och förstärka styrkorna.” 

Malin Fagerberg

Malin har sedan examen 2012 arbetat en kort period inom strokerehabilitering och därefter under många år på ortopedisk specialistklinik. Hon är specialistfysioterapeut i ortopedi och har vidareutbildat sig kontinuerligt inom idrottsmedicin, ortopedisk manuell terapi, dry needling och tagit en magisterexamen i medicinsk vetenskap 2021 vid Lunds Universitet. Arbetet på ortopeden har gett en bred kompetens inom både ortopedi och idrottsrelaterade skador.

”Jag brinner för god hälsa och ett starkt liv i rörelse, både motions- och elitidrott främjar detta. Min styrka som terapeut är att utforma behandlingsstrategier som tar hänsyn till smärta och läkning och samtidigt hela tiden främjar framsteg. Som fysioterapeut arbetar jag målinriktad för att varje patient ska kunna återgå till ett så starkt och rörligt liv som möjligt”