IMG_2489

Bra att veta innan du kommer till oss

Innan besöket
Vi har avtal med Region Skåne och högkostnadsskydd och frikort gäller. Avgiften är 200kr/besök upp till frikortsbeloppet 1400 kr. Är du under 20 år eller över 85 år så är besöket avgiftsfritt. Det går bra att betala med kontakter eller Swish. 

Av- och ombokning av din tid ska göras senast 24 timmar innan det bokade besöket. Vid sent avbokat eller uteblivet besök faktureras dubbel patientavgift (400 kr) enl. Region Skånes riktlinjer.

Ta gärna på träningskläder. För att kunna göra en fullständig undersökning och bedömning behöver vi kunna se hur du rör dig och du behöver kunna röra dig obehindrat. Beroende på var du har ont behöver du ha shorts och linne/sport-bh eller klä av dig till underkläder.

Ditt första besök börjar med att du får beskriva dina besvär. Fundera bl.a. över hur/när problemen började, hur det känns och om det är något som påverkar problemen till det bättre eller sämre.  

Kortfattat

På plats
Det finns omklädningsrum och dusch. 

Innan ditt första besök kommer du få fylla i ett formulär med personuppgifter och korta frågor om dina besvär.

Efter att du beskrivit dina symtom så görs en fysisk undersökning av ditt rörelsemönster och de muskler och leder som är relevanta i ditt fall. 

Utifrån din beskrivning och den fysiska undersökningen gör sjukgymnasten en bedömning och om möjligt ställer en diagnos. Diagnosen är en vägledning för oss som sjukgymnaster/fysioterapeuter men behandlingen planeras alltid i första hand utifrån dina funktionella begränsningar. Tillsammans kommer vi fram till en behandlingsplan för att du så snabbt och säkert som möjligt ska uppnå dina mål.